“Wat als Facebook ons filmt en wij dat oké vinden?” (2019)

“Privacy en sociale media zijn anno 2019 actuele thema’s. Waar het onderwerp tijdens de bachelor de gevaren van facial recognition behandelde, gaat deze master rond de gevaren van Facebook; meer bepaald in hoeverre Facebook inbreuk mag maken op onze privacy. Ondertussen weten we allemaal dat we informatie over onszelf blootgeven tijdens het scrollen. Dit allemaal dankzij likes, views, reacties… en tot nu toe worden we niet gefilmd tijdens het scrollen (of we denken alleszins van niet). Stel dat Facebook ons wel filmt: wat zullen de gevolgen hiervan zijn? Hoe zal Facebook al die nieuwe informatie in haar voordeel gebruiken en waar zal de gebruiker zijn grens trekken?”

(Masterproject Grafisch Ontwerp)

facebook procesfolio openliggend facebook procesfolio op stapel screenshot facebook website

Andere projecten

Redesign CamScanner (2020)

Wallpaper designs (2020)

“Ways to trick the camera” (2018)

’Transform Translate Transmission’ (2018)

Reverie (2018)

RRRATS (2017)

© Tine Saenen